INTELIGENTNE SKRZYŻOWANIE 

INNOWACYJNE OŚWIETLENIE SKRZYŻOWAŃ

Firma DAGLASS łącznie z pozostałymi członkami konsorcjum naukowo-technicznego tj. Instytutem Badawczym Dróg i Mostów (IBDiM), Instytutem Optyki Stosowanej im. Prof. Maksymiliana Pluty (INOS) oraz firmą PODKOWA Sp. j. Boguszewscy, Perkowscy ukończyła projekt „Inteligentne skrzyżowanie przyjazne kierowcom-SPIK”. Projekt zrealizowano w ramach Programu Badań Stosowanych nr PBS3/B6/29/2015.

W ramach powyższego projektu firma DAGLASS zaprojektowała system optyczny do oświetlania linii prostej oraz łuku, który został przetestowany na modelowym skrzyżowaniu przygotowanym na terenie IBDiMu.

Systemy do oświetlania linii prostej oraz łuku zostały skorelowane z istniejącymi klasycznymi sygnalizatorami pionowymi, tzn. działają one jednocześnie, jak przedstawiono na Fot. 1.

Fot. 2 System optyczny DAGLASS do oświetlania linii prostej jako wsparcie sygnalizatora światła czerwonego.

Fot. 1 System optyczny do oświetlania linii prostej koloru czerwonego – przy podstawie słupa. System optyczny do oświetlania łuku koloru zielonego – na przedłużeniu słupa.

System optyczny do oświetlania linii prostej został wykorzystany jako dodatkowy sygnalizator światła czerwonego w postaci linii prostej, która jest widoczna dla kierowcy i odpowiednio wcześnie informuje o braku możliwości wjazdu na skrzyżowanie (Fot. 2).

Ponadto firma DAGLASS zaprojektowała system optyczny do oświetlania łuku. Łuk jezdni jest oświetlany światłem zielonym, informując kierowcę o możliwości wjazdu na skrzyżowanie wyznaczoną trasą (Fot. 3).

Na Fot. 4 i 5 przedstawiono przykładowe sytuacje drogowe na modelowym skrzyżowaniu z jednoczesnym użyciem oświetlenia łuku (światło zielone) oraz linii prostej (światło czerwone).

Fot. 3 Przykładowe oświetlenie łuku jako wsparcie sygnalizatora światła zielonego.

Fot. 4 Przykładowa sytuacja na modelowym skrzyżowaniu z użyciem systemu optycznego DAGLASS do oświetlania łuku (światło zielone) oraz linii prostej (światło czerwone).

Fot. 5 Przykładowa sytuacja na modelowym skrzyżowaniu z użyciem systemu optycznego DAGLASS do oświetlania łuku (światło zielone) oraz linii prostej (światło zielone).

Innowacyjne oświetlenie przejść dla pieszych

System optyczny DAGLASS do oświetlania linii prostej został wykorzystany do oświetlenia modelowego przejścia dla pieszych zlokalizowanego na terenie miasta Rzeszowa na ul. Sikorskiego.

Specjalnie zaprojektowany system soczewek powoduje oświetlenie obszaru tylko i wyłącznie przejścia dla pieszych bez oświetlania pobocza oraz obszaru poza przejściem. System włącza się automatycznie po zapadnięciu zmroku i oświetla przejście w sposób przerywany, tzn. następuje cykliczne włączenie i wyłączenie oświetlenia. Uzyskany w ten sposób efekt analogiczny do migającego światła żółtego działa ostrzegawczo dla kierowcy, który zbliżając się do oświetlanego przejścia, koncentruje swoją uwagę na obszarze oświetlanym, czyli przejściu dla pieszych. Poprawia się dzięki temu zdecydowanie bezpieczeństwo pieszych korzystających z oświetlonego przejścia.