Polityka jakości

Celem D.A. GLASS Sp. z o.o.  jest utrzymanie wysokiej jakości oferowanych produktów oraz usług spełniających oczekiwania Klientów, będących wynikiem odpowiedzialnego i rzetelnego prowadzenia firmy w zakresie chemicznej i mechanicznej obróbki szkła jak również produkcji paneli fotowoltaicznych.

W oparciu o wytyczne systemu zarządzania jakością zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2015 oraz wizję i misję firmy D.A. Glass Sp. z o.o., polityka jakości realizowana jest z uwzględnieniem:

  • Dążenia do zwiększenia zadowolenia Klientów poprzez poszukiwanie i oferowanie różnorodnych rozwiązań techniczno-technologicznych oraz precyzyjne określanie wytycznych technicznych dla wyrobów i usług.
  • Doskonalenia relacji z Dostawcami szkła poprzez wypracowanie pozycji wiarygodnego partnera.
  • Podwyższenia standardów obsługi procesów zakupów, sprzedaży, projektowania oraz produkcji.
  • Ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością zgodnie z PN-EN ISO 9001:2015.
  • Systematycznego monitorowania parametrów jakościowych produkowanych wyrobów oraz nadzorowania i doskonalenia procesów produkcyjnych.
  • Analizy cen oraz kosztów wyprodukowania wyrobów przy zachowaniu konkurencyjności.
  • Obsługi reklamacji oraz wykrytych niezgodności, prowadzonych w sposób obiektywny oraz dążący do identyfikacji przyczyn źródłowych.
  • Podnoszenia kwalifikacji pracowników poprzez systematyczne szkolenia wewnętrzne oraz zewnętrzne, celem zapewnienia najwyższej jakości wyrobów i zwiększenia efektywności procesów produkcyjnych.

Kierownictwo firmy D.A. Glass Sp. z o.o. deklaruje, że treść niniejszego dokumentu jest zakomunikowana, zrozumiana, wdrożona i stosowana w organizacji oraz zapewnia niezbędne zasoby i bieżące wsparcie dla realizacji przyjętych zobowiązań polityki jakości.

Prezes Zarządu
Piotr Selwa

Głogów Małopolski, dn. 09.05.2022 r.