CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE

Polityka Badawczo-Rozwojowa

Wszystkie rozwiązania firmy DAGLASS są rezultatami prac badawczo-rozwojowych realizowanych w ścisłej współpracy z wybitnymi naukowcami i wieloma instytucjami krajowymi i międzynarodowymi, spośród których można wymienić: AGH w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński, URz i Politechnika Rzeszowska, Fraunhofer Institute, Wageningen UV itd.

Firma D.A.GLASS swoje cele w ramach polityki badawczo-rozwojowej zamierza realizować poprzez projekty w obszarach:

  • Badań nad nowymi zastosowaniami szkła,

  • Badań optymalizujących parametry optyczne szkła do specjalnych zastosowań,

  • Badań nad zwiększeniem wydajności paneli PV i kolektorów słonecznych,

  • Badania nad metodą magnetronowego nanoszenia cienkich warstw metalicznych, azotowych, tlenkowych różnego typu na podłoża w celu użytkowego ich wykorzystania.

Usługi CBR

  • Badania materiałów dla branży budowlanej,

  • Realizacja badań wspólne z uczelniami technicznymi,

  • Realizacja prac doktorskich dla uczelni technicznych.

kontrola jakości

Fotospektrometr z kulą całkującą o średnicy 1000 mm pozwalającą na wykonanie wielozakresowych pomiarów transmitancji bezpośredniej i hemisferycznej światła w dowolnych układach kątowych.

projekty R&D

Inteligentne skrzyżowanie przyjazne kierowcom – SPIK

W ramach powyższego projektu firma DAGLASS zaprojektowała system optyczny do oświetlania linii prostej oraz łuku, który został przetestowany na modelowym skrzyżowaniu przygotowanym na terenie IBDiMu.