CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE

Polityka Badawczo-Rozwojowa

Wszystkie rozwiązania firmy DAGLASS są rezultatami prac badawczo-rozwojowych realizowanych w ścisłej współpracy z wybitnymi naukowcami i wieloma instytucjami krajowymi i międzynarodowymi, spośród których można wymienić: AGH w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński, URz i Politechnika Rzeszowska, Fraunhofer Institute, Wageningen UV itd.

Firma D.A.GLASS swoje cele w ramach polityki badawczo-rozwojowej zamierza realizować poprzez projekty w obszarach:

  • Badań nad nowymi zastosowaniami szkła,

  • Badań optymalizujących parametry optyczne szkła do specjalnych zastosowań,

  • Badań nad zwiększeniem wydajności paneli PV i kolektorów słonecznych,

  • Badania nad metodą magnetronowego nanoszenia cienkich warstw metalicznych, azotowych, tlenkowych różnego typu na podłoża w celu użytkowego ich wykorzystania.

Usługi CBR

  • Badania materiałów dla branży budowlanej,

  • Realizacja badań wspólne z uczelniami technicznymi,

  • Realizacja prac doktorskich dla uczelni technicznych.

kontrola jakości

Fotospektrometr z kulą całkującą o średnicy 1000 mm pozwalającą na wykonanie wielozakresowych pomiarów transmitancji bezpośredniej i hemisferycznej światła w dowolnych układach kątowych.

projekty R&D

Inteligentne skrzyżowanie przyjazne kierowcom – SPIK  

W ramach powyższego projektu firma DAGLASS zaprojektowała system optyczny do oświetlania linii prostej oraz łuku, który został przetestowany na modelowym skrzyżowaniu przygotowanym na terenie IBDiMu.
Dodatkowo firma DAGLASS przygotowała system optyczny do oświetlania przejścia dla pieszych, który został przetestowany na modelowym przejściu dla pieszych zlokalizowanym na terenie miasta Rzeszowa.

„Badania nad technologią wytwarzania wielokomorowych szyb zespolonych o ultrawysokich parametrach optycznych, termoizolacyjnych i dźwiękochłonnych” nr umowy: PBS3/B2/19/2015

We współpracy z Politechniką Krakowską oraz Uniwersytetem Rzeszowskim otrzymano prototypowy pakiet zespolony 10-cio komorowy zbudowany ze szkła ultracienkiego o grubości 0,3 mm. Otrzymano pakiet o grubości 200 mm o współczynniku przenikania ciepła na poziomie Ug < 0,3 W/(m2*K), wysokiej izolacyjności akustycznej oraz dzięki zastosowaniu obróbki antyrefleksyjnej DAGLASS przepuszczalności światła widzialnego powyżej 70%. Powyższe parametry, a w szczególności bardzo wysoka termoizolacyjność oraz zmniejszenie ciężaru zespolenia dzięki zastosowaniu ultracienkiego szkła o grubości 0,3 mm stanowią o wysokim potencjale prototypowe rozwiązania jako szkła termoizolacyjnego, elewacyjnego.