Projekty

BIOGLASS – Opracowanie i walidacja technologii wytwarzania szkła o własnościach biobójczych dedykowanego do zastosowań architektonicznych i szklarniowych. 

POIR.04.01.02-00-0111/17

Przedmiotem projektu jest opracowanie w okresie 36 m-cy, szkła z napylonymi w technologii magnetronowej warstwami metalicznymi o właściwościach biobójczych do zastosowań architektonicznych i szklarniowych. Projekt jest realizowany w konsorcjum: Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica w Gliwicach, D.A.GLASS Sp. z o.o. oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Wartość ogółem: 7 087 434,85 PLN
Dofinansowanie: 5 305 466,94 PLN