szkło magnetronowe

moc jonów i elektronów

SZKŁO MAGNETRONOWE

Proces wykorzystuje oddziaływanie naładowanych cząstek (jony i elektrony) w polu magnetycznym. Strumień jonów powstaje wyniku bombardowania powierzchni zjonizowanymi cząsteczkami gazowymi (najczęściej argonem), które przeprowadza się przez przyłożenie napięcia pomiędzy źródłem i powierzchniami nośnymi.

Linia Magnetronowa jest wykorzystywana do nakładania cienkich warstw na:

  • Szkło o niskiej emisji / poprawia izolacyjność oszklenia,

  • Szkło refleksyjne,

  • Lustra weneckie,

  • Linię pionową, stosując kąpiel zanurzeniową, aby zastosować wykończenie matowe.