projekty R&D

Inteligentne skrzyżowanie przyjazne kierowcom – SPIK

W ramach powyższego projektu firma DAGLASS zaprojektowała system optyczny do oświetlania linii prostej oraz łuku, który został przetestowany na modelowym skrzyżowaniu przygotowanym na terenie IBDiMu.