W ZBH Zagrzeb odbyły się warsztaty z technologii szklarniowych

We wtorek, 2 lipca 2019 r., odbyło się w Zagrzebiu zorganizowane przez Zagraniczne Biura Handlowe spotkanie polskich przedstawicieli firm D.A. Glass oraz Plantalux z chorwackimi przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w zakresie upraw szklarniowych. Polacy zaprezentowali Chorwatom najnowsze technologie, jakie pozwalają na optymalizację kosztów i poprawę wyników finansowych i jakościowych upraw szklarniowych.

Polacy zaprezentowali Chorwatom najnowsze technologie, jakie pozwalają na optymalizację kosztów i poprawę wyników finansowych i jakościowych upraw szklarniowych.

Przedstawione informacje spotkały się z dużym uznaniem i pozytywnym odbiorem uczestników, stanowiąc jednocześnie przyczynek do eksportu polskich technologii szklarniowych na rynki Bałkanów Zachodnich.

W spotkaniu uczestniczyła także firma doradcza Euro Grant Konzalting, która zajmuje się pozyskiwaniem środków z funduszy unijnych i która przedstawiła uczestnikom możliwości finansowania nowych inwestycji szklarniowych z funduszy UE.