Projekty obecnie realizowane

 

Z przyjemnością informujemy, że sukcesem zakończyły się starania Instytutu Metalurgii Żelaza oraz Partnerów Projektu, w tym D.A.Glass Doros Teodora Sp. z o.o. o pozyskanie środków na realizację prac B+R w zakresie opracowania szkła z napylonymi w technologii magnetronowej warstwami metalicznymi o właściwościach biobójczych do zastosowań architektonicznych i szklarniowych.

Nazwa Programu: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze”

Tytuł projektu: „BIOGLASS – Opracowanie i walidacja technologii wytwarzania szkła o własnościach biobójczych dedykowanego do zastosowań architektonicznych i szklarniowych.”

Konsorcjum realizacyjne: Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica, NoveltyUNIT – Krzysztof Ciepluch, D.A.Glass Doros Teodora Sp. z o.o.

Wartość projektu: 7 087 434,85 zł

Łączna kwota przyznanego dofinansowania dla całego konsorcjum: 5 305 466,94 zł

Okres realizacji: kwiecień 2018 – marzec 2021

Przedmiotem projektu jest opracowanie szkła z napylonymi w technologii magnetronowej warstwami metalicznymi o właściwościach biobójczych oraz wdrożenie wyników projektu poprzez  rozpoczęcie produkcji nowych, innowacyjnych produktów w działalności biznesowej Firmy D.A.Glass Doros Teodora Sp. z o.o. Opracowanie szkła biobójczego pozwoli na dezaktywację patogenów bakteryjnych i grzybowych występujących w warunkach „in door” oraz w warunkach szklarniowych, jak również ograniczenie zużycia energii niezbędnej do zapewnienia optymalnych warunków klimatycznych szklarni, zmniejszenie zapotrzebowania na stosowanie fungicydów do ochrony upraw przed chorobotwórczymi dla upraw pomidora patogenami grzybowymi.